ΧΕ-1452 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ "ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΙΚΡΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΗΣΗΣ" , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 6ΤΜΘ46907Θ-ΙΓ5

Θέμα: ΧΕ-1452 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ "ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΙΚΡΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΗΣΗΣ" , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 14/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/09/2023 10:50:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΜΘ46907Θ-ΙΓ5
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου