ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ 1)ΓΑΖΑ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 12-ΠΛΗ 5Χ5cm ΚΑΙ 2)ΓΑΖΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 12-ΠΛΗ 10Χ20cm – ΑΔΑ: 6ΘΙΒ46907Θ-ΦΗΚ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ 1)ΓΑΖΑ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 12-ΠΛΗ 5Χ5cm ΚΑΙ 2)ΓΑΖΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 12-ΠΛΗ 10Χ20cm
Ημερομηνία: 20/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/07/2023 13:25:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΙΒ46907Θ-ΦΗΚ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου