ΧΕ-1400 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 862/2023 – ΑΔΑ: 6ΘΗ746907Θ-ΕΙ9

Θέμα: ΧΕ-1400 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 862/2023
Ημερομηνία: 13/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/09/2023 12:05:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΗ746907Θ-ΕΙ9
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου