Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1372/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΘΦ446907Θ-Τ1Χ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1372/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 11/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/07/2023 13:35:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΦ446907Θ-Τ1Χ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου