ΧΕ-1403 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 625/2023 – ΑΔΑ: 6Θ0346907Θ-Η1Γ

Θέμα: ΧΕ-1403 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 625/2023
Ημερομηνία: 13/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/09/2023 08:49:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Θ0346907Θ-Η1Γ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου