ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ATEMPERO ENTERAL ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ – ΑΔΑ: 6Σ1Δ46907Θ-ΚΗΦ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ATEMPERO ENTERAL ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Ημερομηνία: 19/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/07/2023 08:43:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Σ1Δ46907Θ-ΚΗΦ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου