ΧΕ-1482 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ "ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ " & " ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ & ΠΛΕΓΜΑ ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ" , ΠΡΩΤΑ ΧΕ – ΑΔΑ: 6ΡΜΤ46907Θ-6ΩΑ

Θέμα: ΧΕ-1482 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ "ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ " & " ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ & ΠΛΕΓΜΑ ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ" , ΠΡΩΤΑ ΧΕ
Ημερομηνία: 18/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/08/2023 14:06:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΜΤ46907Θ-6ΩΑ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου