Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 75/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΡΓΕ46907Θ-ΛΕ5

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 75/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 07/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/07/2023 13:24:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΓΕ46907Θ-ΛΕ5
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου