ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΕΛΚΩΝ 10Χ10, ΑΛΓΙΝΙΚΑ ΚΟΡΔΟΝΙΟΥ 3Χ44 – ΑΔΑ: 6Ρ7Θ46907Θ-ΨΜΣ

Θέμα: ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΕΛΚΩΝ 10Χ10, ΑΛΓΙΝΙΚΑ ΚΟΡΔΟΝΙΟΥ 3Χ44
Ημερομηνία: 25/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/07/2023 08:46:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ρ7Θ46907Θ-ΨΜΣ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου