ΧΕ-1408 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 788/2023 – ΑΔΑ: 6ΠΞΟ46907Θ-656

Θέμα: ΧΕ-1408 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 788/2023
Ημερομηνία: 13/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/09/2023 10:50:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΞΟ46907Θ-656
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου