Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 64/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΨΔΚ46907Θ-ΦΤΨ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 64/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 20/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/07/2023 12:49:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΔΚ46907Θ-ΦΤΨ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου