Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.227 /2023 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΠΨΦ46907Θ-465

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.227 /2023 πράξης.
Ημερομηνία: 04/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/07/2023 08:40:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΨΦ46907Θ-465
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου