Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.156 /2023 πράξης. – ΑΔΑ: 6Π6Ε46907Θ-09Ζ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.156 /2023 πράξης.
Ημερομηνία: 13/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/07/2023 12:22:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Π6Ε46907Θ-09Ζ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου