ΓΑΝΤΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΛΑΣΗ 0-1000 V, ΓΑΝΤΙΑ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΛΑΣΗ 3-26500 V, ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΛΑΣΗ 0-1000 V, ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΛΑΣΗ 3-26500 V, ΣΤΑΝΤ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 26500 V, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ 5-36kv (5000V-36000V) – ΑΔΑ: 6ΟΞΑ46907Θ-ΕΛΠ

Θέμα: ΓΑΝΤΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΛΑΣΗ 0-1000 V, ΓΑΝΤΙΑ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΛΑΣΗ 3-26500 V, ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΛΑΣΗ 0-1000 V, ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΛΑΣΗ 3-26500 V, ΣΤΑΝΤ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 26500 V, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ 5-36kv (5000V-36000V)
Ημερομηνία: 12/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/07/2023 09:34:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΞΑ46907Θ-ΕΛΠ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου