Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.220 /2023 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΟΥΓ46907Θ-ΠΥ2

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.220 /2023 πράξης.
Ημερομηνία: 19/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/07/2023 12:20:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΥΓ46907Θ-ΠΥ2
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου