ΧΕ-1402 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ & ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 6ΩΕΗ46907Θ-Κ9Γ

Θέμα: ΧΕ-1402 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ & ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 13/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/09/2023 12:05:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΕΗ46907Θ-Κ9Γ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου