ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΣ ΣΧΕΣΗΣ – ΑΔΑ: 6ΟΧ446907Θ-ΘΟΓ

Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΣ ΣΧΕΣΗΣ
Ημερομηνία: 18/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/07/2023 13:27:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΧ446907Θ-ΘΟΓ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου