ΧΕ-1597 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1473/2023 – ΑΔΑ: 6ΝΗΙ46907Θ-Δ4Υ

Θέμα: ΧΕ-1597 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1473/2023
Ημερομηνία: 31/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/08/2023 08:34:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΗΙ46907Θ-Δ4Υ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου