Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 68/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6Μ1Ε46907Θ-ΜΙΚ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 68/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 25/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/07/2023 07:56:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Μ1Ε46907Θ-ΜΙΚ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου