ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΕΛΚΩΝ – ΑΔΑ: 6Λ1Β46907Θ-2Ε4

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΕΛΚΩΝ
Ημερομηνία: 21/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/07/2023 09:30:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Λ1Β46907Θ-2Ε4
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου