Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1292/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΗΙΦ46907Θ-ΠΤΦ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1292/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 19/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/07/2023 10:21:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΙΦ46907Θ-ΠΤΦ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου