Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.187 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6Ι4Λ46907Θ-171

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.187 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 06/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/07/2023 09:14:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ι4Λ46907Θ-171
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου