Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1222/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΓΜ746907Θ-Η25

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1222/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 13/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/07/2023 10:58:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΜ746907Θ-Η25
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου