Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.281/2022 Συμβασης Νοσοκομείου για την προμήθεια "ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΦΑΡΜ " από την εταιρεία BBD ΝΙΚ ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ (1374 ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ) – ΑΔΑ: 6ΓΗΡ46907Θ-ΣΦΚ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.281/2022 Συμβασης Νοσοκομείου για την προμήθεια "ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΦΑΡΜ "
από την εταιρεία BBD ΝΙΚ ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ (1374 ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ)
Ημερομηνία: 19/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/07/2023 11:07:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΗΡ46907Θ-ΣΦΚ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου