Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΦΒΘ46907Θ-Σ7Ε

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 14/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/07/2023 08:24:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΒΘ46907Θ-Σ7Ε
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου