ΧΕ-1319 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 6Φ1246907Θ-0ΥΞ

Θέμα: ΧΕ-1319 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 07/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/09/2023 13:14:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Φ1246907Θ-0ΥΞ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου