ΧΕ-1430 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 656/2023 & ΧΕ 416/2023 & ΧΕ 655/2023 – ΑΔΑ: 6ΕΖ846907Θ-Ε9Ξ

Θέμα: ΧΕ-1430 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 656/2023 & ΧΕ 416/2023 & ΧΕ 655/2023
Ημερομηνία: 13/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/09/2023 10:32:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΖ846907Θ-Ε9Ξ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου