Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.78 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6Ε8Ε46907Θ-Τ0Ψ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.78 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 19/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/07/2023 09:29:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ε8Ε46907Θ-Τ0Ψ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου