Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 63/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6Ε0Ι46907Θ-ΑΝΟ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 63/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 05/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/07/2023 12:15:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ε0Ι46907Θ-ΑΝΟ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου