ΧΕ-1596 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 815/2023 – ΑΔΑ: 6ΔΟ846907Θ-ΧΧΘ

Θέμα: ΧΕ-1596 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 815/2023
Ημερομηνία: 31/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/08/2023 07:50:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΟ846907Θ-ΧΧΘ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου