ΧΕ-1317 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ – ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 6ΔΙ546907Θ-ΙΕΩ

Θέμα: ΧΕ-1317 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ – ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 07/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/07/2023 09:52:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΙ546907Θ-ΙΕΩ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου