Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 419/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 6Δ7346907Θ-ΕΔΠ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 419/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 18/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/07/2023 08:12:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Δ7346907Θ-ΕΔΠ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου