ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ CLOSTIRIDIUM DIFFICILE RAPID TEST – ΑΔΑ: 6ΧΗΝ46907Θ-Η0Μ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ CLOSTIRIDIUM DIFFICILE RAPID TEST
Ημερομηνία: 27/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/07/2023 13:31:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΗΝ46907Θ-Η0Μ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου