ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΜΑ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ 25Χ9cm ΚΑΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ (ΞΥΛΙΝΟΙ). – ΑΔΑ: 6ΧΕ246907Θ-ΙΕ0

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΜΑ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ 25Χ9cm ΚΑΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ (ΞΥΛΙΝΟΙ).
Ημερομηνία: 10/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/07/2023 09:31:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΕ246907Θ-ΙΕ0
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου