Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 85/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6Χ1Δ46907Θ-ΔΘΩ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 85/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 05/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/07/2023 12:10:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Χ1Δ46907Θ-ΔΘΩ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου