ΧΕ-1600 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ " ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 68ΘΣ46907Θ-ΜΩΡ

Θέμα: ΧΕ-1600 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ " ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 31/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/08/2023 08:35:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 68ΘΣ46907Θ-ΜΩΡ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου