ΧΕ-1441 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 753/2023 – ΑΔΑ: 68ΣΙ46907Θ-ΘΦΞ

Θέμα: ΧΕ-1441 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 753/2023
Ημερομηνία: 14/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/10/2023 11:32:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 68ΣΙ46907Θ-ΘΦΞ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου