Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΙΜΑΝΤΕΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ Μ.Χ. (ΧΕΡΙΩΝ)» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 680Ξ46907Θ-5ΤΦ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΙΜΑΝΤΕΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ Μ.Χ. (ΧΕΡΙΩΝ)» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 14/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/07/2023 08:31:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 680Ξ46907Θ-5ΤΦ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου