ΧΕ-1344 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 475/2022 & ΧΕ 1055/2022 – ΑΔΑ: 67ΧΗ46907Θ-ΩΧΙ

Θέμα: ΧΕ-1344 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 475/2022 & ΧΕ 1055/2022
Ημερομηνία: 10/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/07/2023 10:52:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 67ΧΗ46907Θ-ΩΧΙ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου