ΧΕ-1585 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Covid -19 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 , Υπ. 6 /ΟΠΣ 5 – ΑΔΑ: 66Ο846907Θ-ΔΛΩ

Θέμα: ΧΕ-1585 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Covid -19 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 , Υπ. 6 /ΟΠΣ 5
Ημερομηνία: 28/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/08/2023 11:16:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 66Ο846907Θ-ΔΛΩ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου