Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 65/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 66ΛΗ46907Θ-ΠΔΚ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 65/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 05/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/07/2023 12:13:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 66ΛΗ46907Θ-ΠΔΚ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου