ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ 23WL ΚΑΙ ΣΑΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ – ΑΔΑ: 66ΗΩ46907Θ-ΒΞΨ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ 23WL ΚΑΙ ΣΑΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Ημερομηνία: 31/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/07/2023 08:23:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 66ΗΩ46907Θ-ΒΞΨ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου