ΧΕ-1332 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 963/2023 – ΑΔΑ: 66Χ646907Θ-ΡΚΟ

Θέμα: ΧΕ-1332 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 963/2023
Ημερομηνία: 10/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/09/2023 13:16:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 66Χ646907Θ-ΡΚΟ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου