ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ-ΔΑΝΕΙΣΜΟ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΟ Κ.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΔΑ: 661Χ46907Θ-ΡΩΤ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ-ΔΑΝΕΙΣΜΟ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΟ Κ.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 05/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/07/2023 08:54:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 661Χ46907Θ-ΡΩΤ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου