ΧΕ-1455 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 138/2023 & 952/2023 – ΑΔΑ: 65Τ946907Θ-0ΕΥ

Θέμα: ΧΕ-1455 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 138/2023 & 952/2023
Ημερομηνία: 14/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/09/2023 10:50:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 65Τ946907Θ-0ΕΥ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου