ΧΕ-1346 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1180/2023 – ΑΔΑ: 653Π46907Θ-ΒΩΖ

Θέμα: ΧΕ-1346 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1180/2023
Ημερομηνία: 11/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/07/2023 10:53:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 653Π46907Θ-ΒΩΖ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου