ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΦΡΩΔΗ ΑΡΓΥΡΟΥ 20Χ20, ΑΛΓΙΝΙΚΑ ΚΟΡΔΟΝΙΟΥ 3Χ44 – ΑΔΑ: 64ΚΔ46907Θ-8ΟΡ

Θέμα: ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΦΡΩΔΗ ΑΡΓΥΡΟΥ 20Χ20, ΑΛΓΙΝΙΚΑ ΚΟΡΔΟΝΙΟΥ 3Χ44
Ημερομηνία: 27/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/07/2023 08:50:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 64ΚΔ46907Θ-8ΟΡ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου