Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.136 /2023 πράξης. – ΑΔΑ: 648Π46907Θ-ΒΟΞ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.136 /2023 πράξης.
Ημερομηνία: 13/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/07/2023 11:18:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 648Π46907Θ-ΒΟΞ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου