ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ 1)ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ (ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗΣ) ΚΑΙ 2)ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗΣ. – ΑΔΑ: 644Κ46907Θ-ΨΚΓ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ 1)ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ (ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗΣ) ΚΑΙ 2)ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗΣ.
Ημερομηνία: 07/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/07/2023 13:18:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 644Κ46907Θ-ΨΚΓ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου