Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 71/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 63ΦΠ46907Θ-ΗΦ4

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 71/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 04/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/07/2023 08:48:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 63ΦΠ46907Θ-ΗΦ4
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου